skip to Main Content

Kwaliteitservaringen

Kwaliteitservaringen in de zorgdriehoek

Zorg en ondersteuning vinden plaats in de driehoek: cliënt, cliëntvertegenwoordiger en professionele begeleiders. De Quality Qube kijkt naar kwaliteitservaringen in deze driehoek. Deze manier van kijken sluit meer aan bij de praktijk dan alleen kijken naar ‘cliënttevredenheid’.

De Quality Qube methode zorgt voor betrokkenheid van de drie spelers bij het hele proces van kwaliteitsverbetering

Kwaliteit in drievoud

Kwaliteitservaringen kunnen betrekking hebben op vele aspecten van zorg en ondersteuning. De Quality Qube kijkt naar drie dimensies: (1) hoe draagt de ondersteuning bij aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt? (2) hoe worden belangrijke zorgvoorwaarden ervaren? (3) hoe worden de relaties in de zorgdriehoek ervaren?

(1) De volgende acht domeinen zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van bestaan:

 • Emotioneel welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • Materieel welbevinden
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Sociale inclusie / erbij horen
 • Rechten

(2) Het bieden van goede zorg hangt af van een aantal voorwaarden:

 • Competenties van medewerkers
 • Teamsamenwerking
 • Ondersteuningsplan
 • Beschikbaarheid van ondersteuning
 • Veiligheid
 • Informatie (over organisatie)
 • Continuïteit
 • Organisatie & coördinatie

(3) In zorg en ondersteuning zijn relaties tussen begeleiders, cliënten, cliëntvertegenwoordigers essentieel. De Quality Qube besteedt aandacht aan:

 • Responsiviteit van begeleiders
 • Vertrouwen
 • Communicatie met en over de cliënt
 • Zorgzaamheid en inzet
 • Empathie
Back To Top