Skip to content

In het kort

De Quality Qube past binnen het landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De Quality Qube is door de VGN Commissie van Deskundigen als Categorie 1 instrument onvoorwaardelijk toegelaten tot de ‘waaier van kwaliteitsinstrumenten’ van VGN. De methode levert een bijdrage aan elk van de vier bouwstenen uit dit Kwaliteitskader en richt zich op de ‘zorgdriehoek’: cliënt + familie + begeleider. Belangrijkste vragen zijn ‘wat gaat goed?’ en ‘wat is voor verbetering vatbaar?’.

De Quality Qube wordt uitgevoerd door twee onderzoeksbureaus: Joost Tan Onderzoek & Advies (Maastricht) en Stichting Facit (Velsen-Noord)

homefoto1
oude vrouw

Kwaliteitservaringen in de zorgdriehoek

Zorg en ondersteuning vinden plaats in een driehoeksrelatie van cliënt, cliëntvertegenwoordiger en professionele begeleiders. De QQ kijkt naar kwaliteitservaringen in deze driehoek.

Rapportages op drie niveau’s

Er wordt gerapporteerd op drie verschillende niveaus, namelijk de Cliënt (ondersteuningsplan), het Team (Kwaliteit-Verbeter-Kaart) en Organisatie-breed (voor beleid en Kwaliteitsrapport). Telkens is de vraag: wat gaat goed en wat kan beter in de zorg voor de cliënt?

green-chameleon-21532-unsplash
disabled

Dimensies & kwaliteit

Kwaliteitservaringen kunnen betrekking hebben op vele aspecten van zorg en ondersteuning. De Quality Qube kijkt naar drie dimensies.

Maatwerk

Geen twee cliënten zijn hetzelfde. Geen twee zorgorganisaties zijn hetzelfde. Daarom overleggen wij vooraf op welke manier het onderzoek het beste plaats   kan vinden.

homefoto2
philipp-mandler-357142-unsplash

Werkwijze

Centraal staat het gesprek met de cliënt. De Quality Qube selecteert voor uw organisatie de meest relevante indicatoren. Deze onderwerpen komen aan de orde in een gesprek met de cliënt. Het gesprek laat veel ruimte voor eigen inbreng.

.

Back To Top