Skip to content

Maatwerk

Geen twee cliënten zijn hetzelfde. Geen twee zorgorganisaties zijn hetzelfde. Daarom overleggen wij vooraf met Cliëntenraad en Management op welke manier het onderzoek het beste kan plaats vinden. Daarin houden wij altijd rekening met doelgroepen, zorgaanbod en efficiency van het onderzoek. De Quality Qube is dan ook geen standaard instrument maar een valide methode om tot bruikbare uitkomsten te komen.

 

Respect en aandacht voor eigenheid

 

Wilt u weten hoe in uw organisatie aandacht voor levensbeschouwelijke thema’s of identiteit wordt ervaren? Of wilt u weten hoe een gespecialiseerde functie zoals epilepsiezorg wordt ervaren? Dan nemen wij in overleg dit mee in het onderzoek.

 

De Quality Qube wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van technieken waarbij geen persoonsgegevens de organisatie verlaten. Informatie wordt anoniem verwerkt, en de informatie in Kwaliteit-Verbeter-Kaarten of eindrapporten is niet herleidbaar tot personen.

 

Continuïteit

 

De Quality Qube heeft een landelijk bereik en wordt al meer dan 15 jaar toegepast.

Veel gebruikers volgen hun kwaliteitsontwikkelingen over meerdere jaren.

Gebruikt in meer dan 40 zorginstellingen bij meer dan 40.000 cliënten.

Luisteren, verstaan, verbeteren

Back To Top