skip to Main Content

Quality Qube

De Quality Qube is een valide en betrouwbare methode, die zorgorganisaties ondersteunt bij het in kaart brengen van kwaliteitservaringen: hoe wordt onze zorg gezien en ervaren? De methode is evidence based en opgenomen in de ‘waaier van instrumenten’ van het vernieuwde VGN Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (Bouwsteen 2). De methode levert echter ook uitkomsten voor teamevaluatie (Bouwsteen 3) en individuele informatie voor gebruik bij het ondersteuningsplan (Bouwsteen 1).

De basis van de methode is een multidimensionaal kwaliteitsmodel, dat gebruik maakt van de Quality of Life domeinen van Schalock en de domeinen van het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0.

De methode is primair gericht op interne kwaliteitsverbetering. De uitkomsten kunnen binnen uw organisatie op verschillende niveaus worden ingezet: van individueel niveau (Ondersteuningsplannen) tot strategisch niveau (Kwaliteitsrapport).

De Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op teamniveau zijn uniek voor de Quality Qube; zij vormen een praktisch en transparant instrument voor teamreflectie.

De Quality Qube is beschikbaar van volledig gedigitaliseerd instrument tot de klassieke ‘pen en papier’ vragenlijst. De Quality Qube kan ook worden ingebouwd in een bestaand ECD.

Back To Top