Skip to content

Quality Qube

De Quality Qube is een valide en betrouwbare methode, waarmee zorgorganisaties de kwaliteitservaringen van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en van professionele begeleiders in kaart kunnen brengen. De methode geeft antwoord op de vraag: hoe wordt onze zorg gezien en ervaren?

De basis van de methode is een multidimensionaal kwaliteitsmodel, dat gebruik maakt van de Quality of Life domeinen van R. Schalock en de domeinen van het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0.

De methode is gericht op interne kwaliteitsverbetering. De uitkomsten kunnen binnen uw organisatie op verschillende niveaus worden ingezet: van individueel niveau (Ondersteuningsplannen) tot strategisch niveau (Kwaliteitsrapport).

De Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op teamniveau zijn uniek voor de Quality Qube; zij vormen een praktisch en transparant instrument voor teamreflectie.

De Quality Qube is beschikbaar als volledig gedigitaliseerd instrument of als klassieke ‘pen en papier’ vragenlijst. Combinaties van digitaal en papier zijn geen probleem. De Quality Qube kan ook worden ingebouwd in een bestaand ECD.

De methode is evidence based en opgenomen in de ‘waaier van instrumenten’ van het vernieuwde VGN Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (Bouwsteen 2). De methode levert echter ook uitkomsten voor teamevaluatie (Bouwsteen 3) en individuele informatie voor gebruik bij het ondersteuningsplan (Bouwsteen 1).

Quality Qube = Kwaliteit in samenhang

Back To Top