Skip to content

Kwaliteitservaringen

Kwaliteitservaringen in de zorgdriehoek

Zorg en ondersteuning vinden plaats in de driehoek: cliënt, cliëntvertegenwoordiger en professionele begeleiders. De Quality Qube kijkt naar kwaliteitservaringen in de hele driehoek.

De Quality Qube methode zorgt voor betrokkenheid van deze drie spelers bij het hele proces van kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit in drievoud

Kwaliteitservaringen kunnen betrekking hebben op vele aspecten van zorg en ondersteuning. De Quality Qube kijkt naar drie dimensies: (1) hoe draagt de ondersteuning bij aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt? (2) hoe worden belangrijke zorgvoorwaarden ervaren? (3) hoe worden de relaties in de zorgdriehoek ervaren?

(1) De volgende acht domeinen zijn belangrijk voor de kwaliteit van bestaan van de cliënt:

 • Emotioneel welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • Materieel welbevinden
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Sociale inclusie / erbij horen
 • Rechten en belangen

(2) Het bieden van goede zorg hangt af van een aantal voorwaarden:

 • Competenties van medewerkers
 • Teamsamenwerking en interdisciplinaire samenwerking
 • Ondersteuningsplan
 • Beschikbaarheid van ondersteuning
 • Veiligheid
 • Informatie over de zorgorganisatie
 • Continuïteit van begeleiding
 • Management & coördinatie

(3) In zorg en ondersteuning zijn relaties tussen begeleiders, cliënten, cliëntvertegenwoordigers essentieel. De Quality Qube besteedt aandacht aan:

 • Hoe reageren begeleiders op vragen van cliënten en hun vertegenwoordigers
 • Vertrouwen in de zorgverleners (doen begeleiders wat ze beloven)
 • Communicatie met en over de cliënt
 • Zorgzaamheid en inzet van begeleiders
 • Empathie, luisteren en open staan voor de cliënt
Back To Top