skip to Main Content

Rapportages op drie niveau's

De uitkomsten worden op drie niveaus gerapporteerd: individueel (voor persoonlijk ondersteuningsplan cliënt), team (voor teamreflectie) en organisatie (voor het Kwaliteitsrapport en strategisch beleid).

Cliënt: wat gaat goed en wat kan beter in de zorg voor de individuele cliënt? Hoe kan zijn of haar kwaliteit van bestaan worden bevorderd?

Team of locatie: zorg en ondersteuning worden gegeven in teamverband. De Quality Qube methode levert Kwaliteit-Verbeter-Kaarten voor teamreflectie. Kwaliteit-Verbeter-Kaarten geven per team een overzicht van sterke punten en verbeterpunten vanuit elk perspectief van de zorgdriehoek.

Organisatie: De Quality Qube levert uitkomsten op het niveau van de organisatie. Dit is ook mogelijk voor regio’s en afzonderlijke voorzieningen binnen grotere organisaties. Hiermee kan men intern de sterke en zwakke punten in kaart brengen. Op basis van de uitkomsten formuleren wij aanbevelingen op strategisch niveau.

De rapportages zijn direct bruikbaar om te starten met verbeteracties in samenwerking met cliënten, familie, begeleiders en management. Het werken aan verbetering is opgezet als een leerproces: teams, cliënten en vertegenwoordigers leren van elkaars ervaringen.

Back To Top