Skip to content

Rapportages op drie niveau's

De uitkomsten worden op drie niveaus gerapporteerd: elke cliënt ontvangt een individueel rapport (voor het persoonlijk ondersteuningsplan); elk team ontvangt een Kwaliteit-Verbeter-Kaart (voor teamreflectie); de organisatie ontvangt een algemeen rapport met uitkomsten, benchmarks en aanbevelingen voor beleid (Kwaliteitsrapport).

 

Wat staat er in de rapportages?

 

Cliënt: wat gaat goed en wat kan beter in de zorg voor de individuele cliënt? Hoe kan zijn of haar kwaliteit van bestaan worden bevorderd? Hoe verhouden de ervaringen van een individuele cliënt zich tot die van anderen? Met deze uitkomsten kunnen zorg en ondersteuning gericht worden beïnvloed.

 

Team of locatie: zorg en ondersteuning zijn teamwerk. De Quality Qube methode levert per team of locatie een Kwaliteit-Verbeter-Kaart aan voor teamreflectie. Kwaliteit-Verbeter-Kaarten tonen wat cliënten vinden, respectievelijk wat hun vertegenwoordigers / verwanten vinden, en wat de betrokken begeleiders zelf vinden van de zorg en hoe het beter kan. Dit alles op 1 A4 en in klare taal.

Organisatie: De Quality Qube levert uitkomsten op het niveau van de organisatie. Dit is ook mogelijk voor regio’s en afzonderlijke voorzieningen binnen grotere organisaties. Hiermee kan men intern de sterke en zwakke punten in kaart brengen en benchmarken. De Quality Qube levert als enig instrument kwaliteitsprofielen op basis van een grondige analyse van de kwalitatieve antwoorden op open vragen.

Vragen rond de toepassing van de Quality Qube in uw organisatie? Stel uw vraag hier.

Back To Top